Educación Infantil

Obxectivos da Etapa

 

  • Adquirir diferentes recursos e estratexias para poder desenvolver a autonomía e poder construírse como persoa a través da experiencia e vivencia persoal.

 

  • Ser protagonista da propia aprendizaxe e adquirir ferramentas para poder desenvolverse en diversas situacións do día a día.

 

  • Interiorizar diferentes coñecementos a través de rutinas, hábitos e distintas actividades significativas.

 

  • Experimentar a aprendizaxe a través de valores cristiáns, eixe do noso estilo educativo.

 

NCA

 

 

Programas desta etapa