Aprenderei máis e mellor

Fomentar a curiosidade do alumnado desde a súa emoción

“Se esperta a miña curiosidade e me emociona, aprenderei máis e mellor”.

Aprender manipulando

“Déixame facelo e aprenderei máis e mellor”.

Aplicar o método científico

“Déixame equivocarme e aprenderei máis e mellor”.

Facer protagonista o alumnado do proceso de aprendizaxe

“Si é importante para min, se me vale para comunicar, aprenderei máis e mellor”.