Ética – Protección

codigo

Ética

 

Código Ético e de Conduta – Canle Ética – Comité de Ética

 

En La Salle temos un Código Ético e de Conduta no que se recollen os compromisos e as responsabilidades éticas na xestión das actividades desenvolvidas pola Rede de Obras Educativas de Irmáns das Escolas Cristiás -La Salle Distrito Arlep -, que deben ser coñecidas e asumidas por todos os que a integran.

 

La Salle Distrito Arlep apóiase no seu Comité de Ética como responsable do seguimento do cumprimento e revisión periódica do Código Ético e de Conduta, así como da investigación de calquera caso que, ante o exposto, supoña o incumprimento ou vulneración das condutas recollidas no texto citado ou da normativa legal vixente.

 

Calquera persoa que coñeza destes feitos ou os sufra pode contactar co Comité de Ética a través da Canle Ética escribindo ao correo gestoretico@lasalle.es. O Comité de Ética garantirá, conforme á lexislación vixente, a confidencialidade das comunicacións recibidas, advertindo das responsabilidades nas que se pode incorrer de formularse denuncias infundadas, incertas ou falsas.

Protección

 

Protección a menores e persoas vulnerables – Ámbitos seguros

 

La Salle está firmemente comprometida coa protección das persoas menores e as persoas vulnerables, sendo especialmente sensible ante os casos de abusos e mostrando a súa disposición á atención de todas as vítimas e as súas familias.

 

La Salle, desde o seu compromiso, traballa para a creación e mantemento de espazos seguros, e móstrase vixiante para logralo en todas as súas comunidades e centros educativos, buscando sempre estender a protección a todas as persoas que participan ou son parte nas actividades que se desenvolven en ditos espazos.

 

Ademais do noso Código Ético e de Conduta (arriba referenciado) e da existencia dunha Canle Ética, La Salle posúe protocolos e guías de actuación en caso de abusos a menores ou persoas de colectivos vulnerables, e pon a disposición de calquera persoa que queira facer chegar á Institución algunha información, testemuño ou denuncia en relación a algún comportamento ou acción de membros da mesma (pasado ou presente) o correo proteccion@lasalle.es, que a nivel do Distrito Arlep (España e Portugal) canalizará todas as mensaxes recibidas para actuar seguindo devanditos protocolos, que recollen tanto o procedemento interno como a posta en coñecemento dos feitos relatados da autoridade competente en caso de ser constitutivos de delito conforme á lexislación vixente.

 

La Salle reitera a importancia de escoitar e atender as vítimas de abuso e acompañalas no seu camiño de recuperación, de crear ambientes seguros, de ser máis coidadosos nos procesos de elección daqueles candidatos a formar parte da Institución en calquera dos seus ámbitos e da inescusable colaboración coas autoridades civís.

 

Ademais, en La Salle estase traballando para que todos os membros da Institución, en especial aqueles que pola súa actividade teñan contacto con menores ou colectivos vulnerables, sexan conscientes da importancia deste tema, pedíndolles que contribúan á prevención de situacións de risco e que teñan capacidade de reacción e de responder axeitadamente a calquera situación que resulte inadecuada e dane a dignidade doutros.