Educación Secundaria

Obxectivos da Etapa

 

  • Poñer en práctica todo o aprendido ata agora e ampliar os coñecementos nas distintas disciplinas.

 

  • Aplicar prácticas a procedementos de autonomía, planificación, esforzo e traballo persoal.

 

  • Lograr que o alumno sexa protagonista do seu proceso de aprendizaxe, aprendendo de forma cooperativa.

 

  • Potenciar momentos e actividades destinados á reflexión e experiencia en relación coas actitudes persoais e grupais a través da relación de titoría.

 

NCA

 

Programas desta etapa