Educación Primaria

Obxectivos da Etapa

 

  • Acompañar o noso alumnado no camiño cara a unhaformación integral.

 

  • Educar en valores: cultivar a interioridade, reflexionar, mergullar nas emocións, impulsar unha convivencia fraterna, convivir no respecto e a tolerancia.

 

  • Impulsar o aspectocomunicativo das linguas.

 

  • Desenvolver a creatividade.

 

  • Formar persoas competentes e capaces de mellorar a sociedade na que viven.

 

  • Usar atecnoloxía nun novo marco de aprendizaxe.

 

  • Traballar porproxectos de comprensión.

 

  • Aprender entre iguais,aprendizaxe cooperativa.

 

  • Vivir unha experiencia feliz.

 

NCA

 

Programas desta etapa