Bacharelato

Obxectivos da Etapa

 

  • Proporcionar formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia.

 

  • Capacitar o/a alumno/a para acceder á educación posterior. Aplicar prácticas a procedementos de autonomía, planificación, esforzo e traballo persoal.

 

  • Lograr que o/a alumno/a sexa protagonista do seu proceso de aprendizaxe, aprendendo de forma cooperativa.

 

  • Potenciar as calidades do individuo facendo dos nosos/as alumnos/as persoas conscientes, críticas, comprometidas e responsables, preparadas para afrontar o futuro.

 

Programas desta etapa