Principios pedagóxicos NCA en Educación Infantil

Interioridade

A vida interior é importante, por iso preocupámonos de desenvolver a calidade humana que xunta espiritualidade e personalidade.

Mente, corpo e movemento

Os espazos e o movemento son esenciais no desenvolvemento cognitivo. Rompemos coa aula tradicional, potenciando a creatividade e a aprendizaxe.

Construción do pensamento

O pensamento é educable e a escola debe fomentar momentos de reflexión individual e colectiva.

Conduta e actividade autorregulada

O alumno xera hábitos de aprendizaxe autónoma e a escola axuda a construír procesos naturais e individuais de aprendizaxe como experiencia intransferible.

Dimensión social

Aprendemos a ser respectuosos cos demais e a enriquecernos participando nas prácticas sociais e culturais.