Ámbitos de Aprendizaxe e Narrativas NCA en Educación Secundaria

Ámbitos

Acollida

E o ámbito de experiencia que prepara o alumno para o que vai vivir.

Seminario

É o ámbito onde se produce o encontro entre persoa e coñecemento, onde ten cabida o contido curricular. É o espazo do SABER.

Obradoiro

É o ámbito no que o alumno se constrúe a si mesmo e é protagonista da súa aprendizaxe. É o espazo do SER.

Proxecto

É o ámbito onde os alumnos traballan transversalmente todos os principios NCA, aprendendo da experiencia. É o espazo do FACER.

Peche

É o momento da avaliación, a reflexión e a celebración do vivido.

Narrativas

As narrativas de aprendizaxe son unha forma de organizar a aula, o tempo e os contidos do currículo. Desta forma favorecemos a aprendizaxe integral e integrado.

As narrativas funcionan como funciona o noso mundo. Fronte aos esquemas ríxidos do pasado, nos que cada materia versaba sobre o seu, o mundo global no que vivimos esíxenos pensar en novos marcos interdisciplinarios e interconectados para comprender as claves da nosa historia e o noso presente e poder así debuxar o futuro.