Ámbitos de aprendizaxe NCA en Educación Primaria

Acollida

E o ámbito de experiencia que prepara o alumno para o que vai vivir.

Seminario

É o ámbito onde se produce o encontro entre persoa e coñecemento, onde ten cabida o contido curricular. É o espazo do SABER.

Obradoiro

É o ámbito no que o alumno se constrúe a si mesmo e é protagonista da súa aprendizaxe. É o espazo do SER.

Proxecto

É o ámbito onde os alumnos traballan transversalmente todos os principios NCA, aprendendo da experiencia. É o espazo do FACER.

Peche

É o momento da avaliación, a reflexión e a celebración do vivido.