fbpx

Com que el món evoluciona,

l’educació en La Salle també.

La Salle, una escola per a la vida.

NCA-CAT

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dóna ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Claus NCA

Nou

pels mitjans que s’utilitzen per a aprendre per a la vida i des de la vida.

Context

perquè la manera com s’aprèn és tant o més important que allò que s’aprèn.

Aprenentatge

com a centre del model enfront de l’ensenyament tal com el coneixem.

Entendre’s


Entendre als altres


Comprendre la realitat

Transformar el món

La resposta a l’escola d’avui

El món està canviant i l’educació no pot quedar-se al marge d’aquesta revolució en la manera de viure i adquirir coneixements. La Salle ofereix una resposta a l’escola d’avui, centrant-se en la persona, en els seus talents, i cercant la forma d’ajudar-la a adquirir habilitats i competències que li permetin transformar el món.

L’alumne, centre del seu propi aprenentatge

El NCA proposa a la persona com a protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de les dimensions emocional, cognitiva, corporal, social i espiritual.

Fonaments essencials del model NCA

Model experiencial

Viure experiències significatives permet, ultra adquirir coneixements, la construcció de la personalitat.

Model relacional

L’aprenentatge corporatiu ajuda a interpretar, integrar, des del propi aprenentatge, les experiències de coneixement.

Ensenyament-aprenentatge

L’alumne protagonitza la seva formació i creixement personal dintre d’un model en continua millora.

Figura de l’educador

L’educador és el mitjancer en el procés d’aprenentatge, acompanyant l’alumne en el seu propi camí.

Principis pedagògics

Interioritat

La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.

Ment, cos i moviment

Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.

Construcció del pensament

El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.

Conducta i activitat autoregulada

L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.

Dimensió social

Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals.

Àmbits d’aprenentatge

Acollida

És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.

Seminari

És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.

Taller

És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentage. És l’espai del SER.

Projecte

És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.

Tancament

És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Materials propis

materialpropio

La Salle ha desenvolupat materials propis que materialitzen el Nou context d’Aprenentatge, comprometent-se per a una educació integral, que uneixi aprenentatge cooperatiu, creativitat i visió solidària, sustentada en els nostres principis pedagògics.

Una nova forma d’educar i aprendre