Educació Secundària

Objectius de l’etapa

 

  • Posar en pràctica tot l’après fins ara i ampliar els coneixements en les diferents disciplines.

 

  • Aplicar pràctiques a procediments d’autonomia, planificació, esforç i treball personal.

 

  • Aconseguir que l’alumne sigui protagonista del seu procés d’aprenentatge, aprenent de forma cooperativa.

 

  • Potenciar moments i activitats destinades a la  reflexió i l’experiència entorn d’actituds personals i grupals a través de la relació tutorial.

 

NCA

 

Programas de esta etapa