Ètica – Protecció

codigo cat 1

Ètica

 

Codi Ètic i de Conducta – Canal Ètic – Comitè d’Ètica

 

A La Salle tenim un Codi Ètic i de Conducta en el qual es recullen els compromisos i les responsabilitats ètiques en la gestió de les activitats desenvolupades per la Xarxa d’Obres Educatives dels Germans de les Escoles Cristianes – La Salle Districte ARLEP -, que han de ser assumides per tots els qui la integren.

 

La Salle Districte ARLEP es recolza en el seu Comitè d’Ètica com a responsable del seguiment del compliment i revisió periòdica del Codi Ètic i de Conducta, i també de la investigació de qualsevol cas que, sent-li exposat, suposi l’incompliment o vulneració de les conductes recollides en el text citat o de la normativa legal vigent.

 

Qualsevol persona que tingui coneixença d’aquests fets o els pateixi pot contactar amb el Comitè d’Ètica mitjançant el Canal Ètic escrivint al correu gestoretico@lasalle.es. El Comitè d’Ètica garantirà, conforme la legislació vigent, la confidencialitat de les comunicacions rebudes, advertint de les responsabilitats en les quals pot incórrer al formular denúncies infundades, incertes o falses.

Protecció

 

Protecció de menors i persones vulnerables – Àmbits segurs

 

La Salle està fermament compromesa amb la protecció de les persones menors i les persones vulnerables, amb una especial sensibilitat davant els casos d’abusos i mostrant la seva disposició a l’atenció a totes les víctimes i llurs famílies.

 

La Salle, des del seu compromís, treballa en la creació i manteniment d’espais segurs, i roman vigilant per aconseguir-ho en totes les seves comunitats i centres educatius, buscant sempre fer arribar la protecció a totes les persones que participen o són part de les activitats que es desenvolupen en aquests espais.

 

A més del nostre Codi Ètic i de Conducta (ja esmentat) i de l’existència d’un Canal Ètic, La Salle disposa de protocols i guies d’actuació en cas d’abusos a menors o persones de col·lectius vulnerables, i posa a disposició de qualsevol persona que vulgui comunicar a la institució alguna informació, testimoni o denúncia en relació amb algun comportament o acció dels seus membres (passat o present)  el correu proteccion@lasalle.es, que en l’àmbit del Districte ARLEP (Espanya i Portugal) canalitzarà tots els missatges rebuts per tal d’actuar seguint els protocols esmentats, que recullen tant el procediment intern com la posada en coneixement dels fets relatats a l’autoritat competent en cas de ser constitutius de delicte conforme a la legislació vigent.

 

La Salle reitera la importància d’escoltar i atendre les víctimes d’abusos i acompanyar-les en el seu camí de recuperació, de crear ambients segurs, de ser més curosos en els processos d’elecció d’aquells candidats a formar part de la Institució en qualsevol dels seus àmbits i de la inexcusable col·laboració amb les autoritats civils.

 

A més, a La Salle s’està treballant perquè tots els membres de la Institució, especialment aquells que per la seva activitat tinguin contacte amb menors o col·lectius vulnerables, siguin conscients de la importància d’aquest tema, demanant-los que contribueixin en la prevenció de situacions de risc i que tinguin capacitat de reacció i de resposta adequada en qualsevol situació que resulti impròpia i danyi la dignitat d’altres.