Moments d’aprenentatge NCA en Educació Primària

Acollida

És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.

Seminari

És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.

Taller

És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentage. És l’espai del SER.

Projecte

És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.

Tancament

És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.