Batxillerat

Objectius de l’etapa

 

  • Proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

 

  • Capacitar l’alumne per accedir a l’educació posterior. Aplicar pràctiques a procediments d’autonomia, planificació, esforç i treball personal.

 

  • Aconseguir que l’alumne sigui protagonista del seu procés d’aprenentatge, aprenent de forma cooperativa.

 

  • Potenciar les qualitats de l’individu fent dels nostres alumnes persones conscients, crítiques, compromeses i responsables, preparades per a afrontar el futur.

 

Programes d’aquesta etapa