Moments d’Aprenentatge i Narratives NCA en Educació Secundària

Moments

Acollida

És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.

Seminari

És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.

Taller

És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentage. És l’espai del SER.

Projecte

És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.

Tancament

És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Narratives

Les narratives d’aprenentatge, per la seva banda, són una forma d’organitzar l’aula, el temps i els continguts del currículum. D’aquesta manera afavorirem l’aprenentatge integral i integrat.

Les narratives funcionen com funciona el nostre món. Davant els esquemes rígids del passat, en els quals cada assignatura versava sobre el seu contingut, el món global en el qual vivim ens exigeix pensar en nous marcs interdisciplinaris i interconnectats per comprendre les claus de la nostra història, el nostre present i poder així dibuixar el futur.