fbpx

Mundua garapenean murgildurik dagoelako,

La Sallen hezkuntza ere berdin.

La Salle, bizitzarako eskola.

NCA-EUS

Berezko identitatea duen testuinguru pedagogiko eta pastorala da. Molde berri eta argia proposatzen du antolatzeko garaian. Metodologia ikuspegitik eta ebaluatzeko moduan ere proposamen berritzaile zein zehaztua eskaintzen digu. Pertsonaren heziketari zentzu osoan  erreparatzen dio gizabanakoaren  dimentsio denei garapenaren etapa desberdinetan arreta eskainiz: dimentsio emozionala, kognitiboa, gorputzarena, gizarteakoa eta espirituala. Ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bihurtzen da era horretara.

ITB gakoak

Berria

Eguneroko bizitzarako eta bizitzako egoeretatik  ikasteko erabiltzen diren bitartekariengatik.

Testuingurua

Nola ikasten den ikasten dena bezain garrantzitsua delako.

Ikaskuntza

Orainarte ezagutu dugun ikaskuntzaren aurrean eredu eta erdigune bihurtzen delarik.

Geure burua hobeto ulertu


Besteak ulertzeko ahalegina egin


Ingurua hobeto hauteman eta ulertzeko erronkan barneratu

Mundua eraldatu

Gaur egungo eskolari erantzun nahian

Aldatzen ari den mundu honetan hezkuntzak ezin du bizitzeko moduak  zein ezagutza geureganatzeko moldeak suposatzen duen iraultzatik bazterrean mantendu. Gaur egungo eskolari erantzuna eskaintzen dio La Sallek.  Pertsona kokatzen du erdigunean eta gizabanakoaren talentuetan jartzen du indarra. Mundua eraldatzeko baliabideak emango dizkion trebezia eta konpetentziak bereganatzeko aukeren bila dihardu etengabeko lanean.

Ikaslea, bere ikaskuntza prozesuaren erdigunean

ITBk norbanakoaren dimentsio emozionala, dimentsio kognitiboa, gorputz dimentsioa, dimentsio  soziala zein dimentsio espirituala abiapuntu harturik, pertsona bere ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren protagonista gisa proposatzen du.

ITBren oinarrizko habeak

Esperientzia bultzatzen duen eredua

Esanguratsuak diren esperientziak bizitzeak, ezagutzak emateaz gain, nortasunaren eraikuntzan ekarpen  ezinbestekoa bermatzen du.

Harremanean oinarritutako eredua

Ikasketa kooperatiboak ikaskuntzatik bertatik ezagutzaren esperientziak interpretatzen eta barneratzen laguntzen du.

Ikaskuntza-irakaskuntza

Ikaslea bere formazioaren zein hazkuntza pertsonalaren protagonista bihurtzen da etengabeko hobekuntza bideratzen duen ereduan.

Hezitzailea

Ikaskuntza prozesuan bitartekaria da hezitzailea, ikasleen bidelaguna.

Printzipio pedagogikoak

Barnekotasuna

Barneko bizitza garrantzitsua delako saiatzen gara gizabanakoaren kualitate diren espiritualitatea eta pertsonalitatea garatzen.

Adimena, gorputza eta mugimendua

Espazioak eta mugimendua ezinbestekoak dira garapen kognitiboa emango bada. Tradizioz ezagutu dugun ikasgelaren moldea apurtu eta sormena eta ikaskuntza ahalbideratuko dutenak indartzen ditugu.

Pentsamendua eraikitzen

Pentsamendua hezi daitekeela sinisten dugu eta horregatik banakako zein taldeko hausnarketa momentuak eskaintzen eta sustatzen ditugu.

Portaera eta jarduera autoerregulatuak

Ikasleak modu autonomoan ikasteko ohitura garatzen du eta eskolak ikaskuntza prozesua  naturala eta besterenezina izan dadin laguntzeko bideak jartzen ditu.

Dimentsio soziala

Besteenganako errespetuzko jarrera izaten ikasten dugu eta gizarte mailako zein kultur inguruko praktiketan parte hartuz aberasten gara.

Ikaskuntza eremuak

Harrera

Bizi behar dunerako ikaslea prestatzen duen esperientzia eremua da hau.

Mintegia

Pertsona eta ezagutzaren arteko topagunea gauzatzen den eremua da hau. Eduki curricularra hemen garatzen da berariaz. EZAGUTZAREN espazioa da.

Tailerra

Ikasleak bere burua eraikitzen duen eremua da. Ikaskuntzaren protagonista bihurtzen da. IZATEA bihurtzen da eremu honen muina.

Proiektua

Ikasleek ITBren printzipioak zeharkako moduan lantzen dituzten eremua da. Esperientziatik ikasten dute. EGITEA bihurtzen da eremu honen erdigune.

Itxiera

Ebaluazio garaia da, hausnarketa bideratzeko momentua. Bizi izandakoa ospatzeko ere baliatzen da une hau.

Berezko materialak

materialpropio

Ikaskuntza Testuinguru Berria gauzatzen duten materialak berariaz sortu  eta garatu ditu La Sallek. Hau egitean, hezkuntza oso eta integral  baterako erronka bere baitan hartu du ikasketa kooperatiboa, sormenaren heziketa zein ikuskera solidarioa uztartuz. Hau guztia, La Sallek berezkoak dituen printzipio pedagogikoetan oinarrituz burutu du.

Hezteko eta ikasteko modu berria