ITB pedagogia printzipioak Haur Hezkuntzan

Barnekotasuna

Barneko bizitza garrantzitsua delako saiatzen gara gizabanakoaren kualitate diren espiritualitatea eta pertsonalitatea garatzen.

Adimena, gorputza eta mugimendua

Espazioak eta mugimendua ezinbestekoak dira garapen kognitiboa emango bada. Tradizioz ezagutu dugun ikasgelaren moldea apurtu eta sormena eta ikaskuntza ahalbideratuko dutenak indartzen ditugu.

Pentsamenduaren eraikitzea

Pentsamendua hezi daitekeela sinisten dugu eta horregatik banakako zein taldeko hausnarketa momentuak eskaintzen eta sustatzen ditugu.

Jokabide eta jarduera autoerregulatua

Ikasleak modu autonomoan ikasteko ohitura garatzen du eta eskolak ikaskuntza prozesua  naturala eta besterenezina izan dadin laguntzeko bideak jartzen ditu.

Ikaskuntzaren dimentsio soziala

Besteenganako errespetuzko jarrera izaten ikasten dugu eta gizarte mailako zein kultur inguruko praktiketan parte hartuz aberasten gara.